Головна

Комплекс «Чиж-Бухгалтерія» представляє собою інтегровану середу для оперативного розрахунку, навчання, коректування, пошуку та друку інформації по розрахунку заробітної плати, обліку основних засобів та матеріальних цінностей, формування Головних книг та балансу підприємств та  багато іншого.

Для роботи в системі “Чиж-Бухгалтерія” не потрібні спеціальні знання та навички за програмуванням та роботою на комп’ютері.

Комплекс “Чиж-Бухгалтерія” дозволяє :

Для головного бухгалтера:

 • ведення синтетичних та аналітичних рахунків;
 • статей витрат;
 • звітность по журнально-ордерній і меморіально-ордерній формам;
 • велика кількість аналітичних звітів;
 • зведення балансу та отримання головної книги. 

Для керівника:

 • отримання звітів по аналізом використання грошових коштів;
 • вибірка по любому балансовому рахунку у зручній для перегляду та друку формі за будь-який період;
 • аналіз господарської діяльності та оперативна інформація про фінансовий стан. 

Для бухгалтера:

 • економія часу при складанні балансу та звітів;
 • проведення облікових операцій;
 • введення даних та ін.
Комплекс “Чиж-Бухгалтерія” забезпечує ефективне та якісне ведення бухгалтерського обліку, формування печатних документів.

Робота в системі здійснюється в режимі діалогу користувача та комп’ютера. На кожному рівні діалогу Вам пропонується зручний інтерфейс, за допомогою якого можна ввести всю необхідну інформацію, зробити вибірку даних за заданими питаннями, внести в них зміни, вивести вибрані дані в зручній формі на екрані, переглянути та виправити основні дані, виготовити дані та отримати необхідні печатні документи.

Всі підсистеми комплексу пов’язані між собою – інформація вводиться лише один раз і відображається всюди.

Програма Розрахунок Заробітної плати

Програма «Зарплата» побудована в класичній формі бухгалтерського обліку і складається з наступної послідовності технологічних дій: обробка наказів за поточний місяць, перевірка, коректування даних, безпосередньо сам розрахунок, складання звітів і друк необхідних вихідних форм.

Перевагою програми «Зарплата» є ведення декількох джерел фінансування, формування сальдо за балансовим рахунком і субрахунку, джерелу фінансування, темі, коду відділу суміщення.

У програмі передбачена функція довгострокового зберігання інформації про кожного працівника підприємства, необхідної для складних розрахунків та статистичного аналізу. Це дозволяє проводити автоматизований розрахунок складних нарахувань ЗП (відпустка, лікарняний лист, компенсація, оплата по середньому, квартальна премія, індексація), а також здійснювати аналіз проведених виплат і розрахунок статистичних даних.

Особливістю програми «Зарплата» є можливість відокремлювати і зберігати ті доплати, які є постійними на певний період часу (як процентні, так і сумові). Це відноситься як до видів нарахувань, так і до видів утримання. При переході на наступний місяць, програма формує табеля на наступний місяць (у разі розрахунку лікарняних листів і відпусток).

У програмі «Зарплата» передбачено ведення архіву звільнених співробітників, їх накопичень з можливістю їх відновлення з архіву.

Довідники, використовувані при розрахунку заробітної плати, відкриті для налаштування і коригування, що дозволяє самостійно налаштовувати нові види нарахувань і утримань. Використання довідника витрат забезпечує проведення аналізу економічної діяльності підприємства і дозволяє збирати витрати.

Основні функції програми «Зарплата»:

 • повний розрахунок заробітної плати з утриманням всіх податків;
 • розрахунок нічних, святкових, чергувань, сумiщення і багато інших функцій для розрахунку зарплати у медичних установах;
 • формування необхідних вихідних документів: розрахункових листків, розрахунково-платіжних відомостей, лицевих карток, зведених відомостей, списків, довідок та ін .;
 • автоматичний розрахунок доплати до мінімальної для основної ставки та додаткових (суміщення);
 • можливість формування звітів в розрізі статей фінансування та КЕКВ (окремо лікарняні листи по соц.страху).
 • друк вибірок по тарифним розрядам, по категорiям робiтникiв для звiту НСЗУ;
 • автоматичний розрахунок лікарняних листів, відпусток, компенсацій, відрядних, індексації, матеріальної допомоги відповідно до поточного законодавства;
 • перехід, звільнення співробітника або всього відділу з одного підрозділу в інший;
 • можливість перерахунку заробітної плати за минулий період при коригуванні окладу, табеля, або запізнілого наказу по зміні надбавки;
 • розрахунок премій (процентом від вказаних нарахувань) за поточний місяць чи за попередній (по накопиченням з урахуванням табелю)
 • автоматичний розрахунок заробітної плати за коефіцієнтом трудової участі;
 • розрахунок педагогічної ставки (с урахуванням надбавок старший вчитель, вчитель-методист, інклюзія, гімназійні), перевірки зошитів, класного керівництва, за завідуванням кабінету і багато інших функцій для розрахунку зарплати у сфері освіти. Розрахунок гуртків, ГПД…
 • розрахунок нічних, зміщений від свого або від іншого окладу, чергувань і багато інших функцій для розрахунку зарплати у медичних установах;
 • можливість переглянути заробітну плату за будь-який період часу: по місяцю проведення в зарплаті і по місяцю, за який нараховувалася заробітна плата;
 • можливість ведення зростаючого сальдо по заробітній платі при умові не виплати зарплати;
 • автоматична передача даних в заборгованість при несвоєчасній виплаті заробітної плати;
 • обробка всіх типів заробітної плати (окладна, погодинна, відрядна та ін.);
 • формування необхідних вихідних документів: розрахункових листків, розрахунково-платіжних відомостей, лицьових карток, зведених відомостей, списків, довідок та ін .; можливість формування в розрізі статтів фінансування та КЕКВ (окремо лік.листи по соц.страху). Вибірка по тарифним розрядам.
 • маючи зв’язок з банками, дозволяє формувати платіжні для виплати зарплати за пластиковими картками. Зв»язок з онлайн-банкінгом любого банку чи декількох (доопрацювання під кожний банк: Приват, Ощад, Укрсіб….)
 • можливість отримати бухгалтерські проводки по відрахуваннях до фондів у розрізі джерел фінансування;
 • формування МО 5 по заробітній платі;
 • перерахунок прибуткового податку за попередній період;
 • формування звіту 1ДФ до податкової інспекції у формі, встановленої законодавством;
 • формування персоніфікації. При появі нового звіту – вчасне обновлення (ми звонимо Вам)
 • на підставі Порядку про індексацію грошових доходів населення розрахунок коефіцієнта індексації індивідуально кожному співробітнику в залежності від його базового місяця (місяця підвищення зарплати).

      Програма «Зарплата» побудована на алгоритмі ведення ручного бухгалтерського обліку, що спрощує і полегшує роботу по внесенню документів. Всі екрани програми для введення інформації відповідають звичним для бухгалтера операціями, що дозволяє фахівцеві швидко вивчити програму і успішно, і продуктивно працювати.

Отримати більш детальну інформацію і подивитися презентацію програми можна на нашому сайті

http://zarplata.chizh.ua/

Програма «Основні засоби»

Програма «Основні засоби» здійснює облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.

Дозволяє вести інвентарні картки основних засобів і нематеріальних активів по балансових рахунках, джерелами фінансування, шифрам витрат (КЕКВ), групах, підрозділах, в розрізі матеріально-відповідальних осіб (МВО).

При розрахунку зносу враховані всі методи бухгалтерського та податкового обліку. Можливо автоматичне проведення індексації основних засобів, внесення прибуткових документів, документів списання, внутрішніх переміщень з автоматичним формуванням всіх бухгалтерських проводок для передачі в баланс.

Величезна кількість звiтiв дозволяє формувати оборотні відомості, зведені за шифрами (виробничі і невиробничі фонди), по групах, залишки на будь-яку дату і багато іншого.

Наша програма спростить процес роботи, заощадить Ваш час і зробить Вашу роботу більш приємною і цікавою.

Програма «Цінності»

Дозволяє вести в облік медикаментів, облік продуктів, облік ПММ, матеріальний і складський облік.

     Програма передбачає:

 • ведення обліку в розрізі МВО, балансового рахунку, джерела фінансування;
 • оприбуткування із збільшенням фонду для МБП, внутрішнє переміщення, списання;
 • автоматичне проведення інвентаризацій за 572 Казначейської Інструкції;
 • автоматичне формування бухгалтерських проводок, які відразу відображаються в оборотному Балансі та Головної книги, формування меморіального ордера;
 • оприбуткування по партіях, з урахуванням терміну придатності;
 • можливість вести облік у двух одиницях виміру (1 банка 3 кг огирків, 1 упаковка з 10 таблетками);
 • автоматичне списання продуктів по меню-розкладці (якщо придбана дана програма);
 • друк всіх необхідних відомостей (залишки на будь-яку дату, оборотні відомості, прибуткові та видаткові акти, акт на внутрішні переміщення і т.д.).

Програма «Баланс»

Це всі бухгалтерські проводки, які сформувалися автоматично, при роботі в програмах Зарплата, Матеріали, Основні засоби, Казначейський облік, Облік послуг.

Тобто, для прикладу, виписки та платіжки, які набрані в програмі «Казні», автоматом прийдуть в загальний баланс з потрібними балансовими рахунками (вказуються в налаштуваннях Вашої організації один раз)

Програма передбачає ведення таких ділянок як:

 • Банк (кредит формується автоматично з виписаних платіжних доручень);
 • Каса;
 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками;
 • Розрахунки з підзвітними особами;
 • Розрахунки з покупцями і замовниками;
 • Витратні рахунки і т.п.

На підставі цих даних формування всіх журналів-ордерів, оборотних відомостей, різних виписок за будь-який період: Оборотний баланс, головна книга, баланс Ф1, форма 2 та багато інших.

Ведення головної книги

Є можливість вести одну головну книгу за наявності декількох джерел фінансування, або формувати окремо по кожному джерелу. У програмі можна побачити інформацію по конкретному джерелу за будь-який період, або за всіма джерелами. Є бюджетна Форма головної книги по б \ с і субрахунках.

Ведуться меморіальні ордери. Є шахматка, оборотка.

Можливо друкувати реєстри за дебетом або кредитом будь-якого балансового рахунку з розшифровкою за будь-який проміжок часу:

 • по КЕКВ (2111, 2120, 2240, 3110… ..);
 • за джерелами фінансування;
 • по темах;
 • по підприємствах;
 • по відділах згідно зі штатним розкладом.

Отримати більш детальну інформацію і подивитися презентацію програми можна на нашому сайті

Замовляйте вже сьогодні:

Дізнатися більше про наші програми:

Зарплата       Тарифікація      Казначейський облік      Меню-розкладка    Погосподарська книга (Домоволодіння)     Кадровий облік     Керуюча компанія